Big Data jako wsparcie marketingu

Big Data jako wsparcie marketingu
Inne

Big Data to obszerne, złożone zbiory danych z różnych źródeł, które można wykorzystać do rozwiązywania problemów naukowych czy biznesowych. Choć ich objętość może niekiedy sprawiać problemy, i nie każde oprogramowanie jest sobie w stanie z nimi poradzić, Big Data to istotny kapitał, który może się okazać bardzo pomocny w codziennej pracy przedsiębiorstwa: dostęp do większej ilości informacji pozwala uzyskiwać bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi na pytania, zmieniając podejście do rozwiązywania problemów. Niewiele osób wie, że Big Data znajdują także zastosowanie w marketingu, zarówno na etapie projektowania i rozwijania produktów i usług, jak i kontaktów z klientem czy tworzeniu contentu. O tym, jak duże zbiory danych są w stanie wesprzeć marketing przedsiębiorstw, opowiemy w dzisiejszym wpisie. Zaczynamy!

Początki Big Data

Choć duże zbiory danych zwykle kojarzymy z upowszechnieniem komputerów, początki wielkich zbiorów danych to już lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Właśnie wtedy powstały pierwsze centra danych oraz technologia relacyjnej bazy danych.

Prawdziwy przełom to połowa pierwszej dekady XXI wieku. Rozwój pierwszych platform i mediów społecznościowych sprawił, że internauci z całego świata zaczęli generować znacznie więcej danych, niż wcześniej. Równolegle powstawało coraz więcej platform open source, które były w stanie przechowywać i analizować zbiory Big Data, a popularność zyskała baza danych NoSQL.

Kolejnym przełomem okazał się Internet of Things: nowe urządzenia i obiekty pozwoliły na zebranie znacznie większej ilości danych behawioralnych. Nie bez znaczenia był także rozwój technologii samouczenia się maszyn oraz dalsza ekspansja technologii chmurowych, które ułatwiają szybką i wieloaspektową analizę dużych zbiorów danych.

Zastosowania Big Data w marketingu

Jak wspomnieliśmy we wstępie, duże zbiory danych znajdują zastosowanie także w marketingu, i to na wielu etapach działań. Przyjrzyjmy się możliwym sposobom wykorzystania Big Data.

Gromadzenie danych o klientach

Dostęp do dużych zbiorów danych pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o klientach, a w szczególności:

  • tego, kim jest, a więc jego wieku, płci, wykonywanego zawodu, możliwości finansowych;
  • jego zachowań, uwzględniających typ urządzenia, aktywności podejmowane w witrynie, czas spędzony na stronie, sposób, w jaki trafia do sklepu online;
  • motywacji zakupowych, z uwzględnieniem częstotliwości zakupów online, średnich kwot zakupów i preferowanych sposobów płatności.

Analiza Big Data pozwala z dużą dozą precyzji zidentyfikować etap ścieżki zakupowej, na którym znajduje się dany użytkownik, co może być pomocne podczas prowadzenia działań remarketingowych oraz planowania contentu.

Alternatywa dla testów A/B

Analiza dużych zbiorów danych wraz ze wsparciem sztucznej inteligencji ułatwia opracowywanie strategii i bardziej doraźnych taktyk działania. Dzięki Big Data możliwe jest:

  • bardziej precyzyjne segmentowanie klientów i lepsze dopasowanie przekazu marketingowego do preferencji grup docelowych;
  • przewidywanie przyszłych zachowań konsumentów;
  • lepsze dopasowywanie polityki cenowej oraz oferty.

Lepsze dopasowanie oferty. Przykład z branży e-commerce

Analiza dużych, złożonych zbiorów danych pozwala na udoskonalenie oferty sklepu oraz prowadzenie bardziej precyzyjnych działań marketingowych. Przewidywanie przyszłych zachowań konsumentów na podstawie danych historycznych pozwala dopasować ofertę do sezonowych trendów, rekomendując np. za pomocą newslettera lub reklam wyświetlanych w social media określone, popularne w danym kwartale czy miesiącu produkty. Analiza zbiorów danych pozwala także rekomendować konkretne towary z oferty sklepu określonym konsumentom lub grupom odbiorców, personalizując przekazy marketingowe. Big Data pozwala także poznać średnią cenę koszyka zakupowego, dzięki czemu jesteśmy w stanie promować produkty znajdujące się w zasięgu danej grupy odbiorców.

Lepsza kontrola nad budżetem marketingowym

Gromadzenie danych pozwala na bardziej precyzyjną ocenę skuteczności prowadzonych działań marketingowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko lepiej prognozować rezultaty planowanych akcji promocyjnych, ale także zweryfikować szanse powodzenia poszczególnych obszarów działania, co pozwoli na lepsze wykorzystanie założonego budżetu i skupienie się na najskuteczniejszych typach akcji marketingowych.

Wsparcie w działaniach content marketingowych

Duże zbiory danych należy postrzegać jako szansę, której wykorzystanie pozwoli lepiej dopasować tworzone treści do preferencji grupy docelowej. Analiza danych dotyczących np. długości wizyt na poszczególnych podstronach witryny oraz zachowań konsumentów pomoże w dalszym rozwoju serwisu, oraz umożliwi udzielenie wsparcia odbiorcom na różnych etapach ścieżki zakupowej za pomocą treści, które będą odpowiadać na pytania stawiane przez użytkowników. Dzięki Big Data możliwe stanie się wyciągnięcie wniosków z sukcesów i niepowodzeń poszczególnych materiałów oraz zaoferowanie nabywcom faktycznie pożądanych przez nich treści. Big Data pozwala także zidentyfikować cieszące się największym zainteresowaniem kanały i formaty treści, dzięki czemu możliwe będzie skupienie się na najbardziej zyskownych działaniach content marketingowych.

Przyszłość należy do Big Data!

Wydaje się, że znaczenie analizy dużych zbiorów danych oraz implikowanie wniosków z analizy podczas prac nad strategią marketingową to przyszłość nie tylko handlu w sieci, ale i marketingu jako takiego. Dzięki lepszej znajomości konsumentów i ich zwyczajów przedsiębiorstwa są w stanie doskonalić ofertę oraz precyzyjniej docierać do określonych grup odbiorców ze spersonalizowanymi przekazami marketingowymi. Możliwość prognozowania rezultatów prowadzonych kampanii oraz zaawansowana analiza historycznych wyników może być źródłem przewagi konkurencyjnej i przyczynić się do lepszego poznania nie tylko zwyczajów konsumenckich, ale także specyfiki branży czy słabych i mocnych stron oferowanych produktów. Sumując wszystkie wnioski, nie sposób nie odnieść wrażenia, że Big Data w marketingu to prawdziwy game changer. Grasz?

Marketing Marketing online Big Data

Tomek

Autor artykułu

Wróć do wpisów